HRVATSKA IZNAD SVEGA
Škrinja hrvatske misli
Otac Domovine
Početna
Pišite nam
Knjiga gostiju
Komentirajte
Pisma dida Vidurine
Hrvatska misao
Potreba za međunarodnom sudskom osudom za zločine počinjene od strane totalitarnih komunističkih vlada
Ustav RH
Ustav BiH
Ustav FBiH
Croatio
iz duše te ljubim

Svake noći Boga za te molim
Pivajući kamenu i drači
Croatio ka mater te volim
Umorna si, samo mi ne plači

Sve ću pisme pokloniti tebi
Sve đardine, neka mi te kite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite

Još se sićam onih riči
Što mi uvik priča Ćaća
Nemoj sine nikud ići
Tvoj je kamen, maslina i drača

Nek te rani kora kruva
Kap'ja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli

Pisme će ti pivati slavuji
Svirat će ti moje mandoline
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine

Bog i Hrvati!
Za Dom Spremni!
broj posjeta:
e-pošta
Nezavisna Država Hrvatska - Video
Flag Counter

Sve istine prolaze kroz tri faze:

Prvo se ismijavaju.
Zatim im se nasilno suprostavlja.
I na kraju, prihvaćaju se kao očite - samodokazive!

Arthur Schopenhauer

Bog i Hrvati!

Za Dom spremni!

Hrvatska Hrvatom!


Fehim Spaho

Hrvati u Evlija Čelebijinu putopisu

Za proučavanje naše hrvatske prošlosti osobito je značenje, da nam se otvore i učine pristupnima turski izvori. Turska historijska literatura obiluje dragocjenim podacima iz hrvatske povijesti XVI.-XIX. vijeka, a da i ne govorimo o rukopisnim dokumentima, koji leže po raznim arhivima i u privatnim rukama, neproučeni i neobjavljeni. Takvo jedno veliko djelo svakako je Evlija Čelebijin putopis, koji u petoj i šestoj knjizi često spominje Hrvate i daje nam podataka iz našeg života u sedamnaestom vijeku. Evlija Čelebija, ili kako on sam sebe naziva Evlija Muhamed Zilli sin Dervišev "globetrotter" (sejjahi alem) rodio se u Carigradu 1611., a umro iza 1679. U toku od četrdeset godina (1631.-1670.) poduzeo je više velikih putovanja po tadašnjem turskom carstvu i izvan njega, a učestvovao je i u ratovima na Kretu, Hrvatsku, Madžarsku, Austriju i dr. pod sultanima Ibrahimom i Muhamedom IV.

O svima svojim opažanjima i doživljajima u miru i ratu napisao je opsežno djelo u deset knjiga pod imenom Sejahatnama ili Tarihi sejjahl. Ovo je djelo dugo ostalo nepoznato i turskoj i evropskoj javnosti. Prvi je put štampan u Carigradu 1843. mali izbor iz prve knjige pod naslovom Muntehabati Evlija Celebi. U Evropi je prvi Josip von Hammer objelodanio 1846.-1850. engleski prijevod prvih dviju knjiga,2 pošto je u II. svesku svoga poznatog djela ,>Die Osmanische Staatsverfassung etc.", p. 450-470., donio iscrpan sadržaj iz prve četiri knjige. Hammer tada nije ni našao više rukopisa, pa je mislio da je Evlija Čelebija medutim umro i da nije ni dovršio svoga djela. Tek pod konac prošloga vijeka otkriven je u Pertevpašinoj knjižnici u Uskudaru (Skutari u Carigradu) potpun rukopis čitava Evlijina djela. Poznati turski nakladnik Ahmed Dževdet, vlasnik i urednik "Ikdama" poduzeo se odmah da izda ovo veliko djelo pa je već 1897. tiskao prvu i drugu knjigu, a brzo iza toga treću, četvrtu i petu. Kada je iza toga bio malo zapeo s izdavanjem, pomogla je madžarska akademija nauka izdavanje šeste knjige. Iza toga nastaje dulja pauza u izdavanju ovog putopisa. Šteta je, što je ovih prvih šest knjiga tiskano pod apsolutističkim režimom sultana Abdulhamida II., kada je cenzura bila vrlo stroga, pa su mnoga zanimljiva mjesta brisana. To se vidi najbolje po sedmom i osmom svesku, koji su izašli u novije doba, bez ikakve izmjene, pod slobodnim republikanskim režimom. Deveta i deseta knjiga još čekaju da budu objelodanjene. U našem su jeziku prevodili dijelove, koji se tiču hrvatskih i srpskih zemalja; Dim. Cohadzic3 sejh Sejfudin Fehmi Kemura4 i Glisa Elezovic5 iz originala, a Jov. Radonic6 iz madžarskog prijevoda od Dra Imre Karacsona, koji je cijelu šestu knjigu, a i jedan dio pete, protumačio i objavio 1904. u izdanjima Madžarske akademije nauka.

U ovogodišnjem kalendaru "Napretku" objavio sam ja njegovu posjetu Nikoli Zrinskom, banu hrvatskom, u Čakovcu u studenom 1660., s kratkim predgovorom poput ovoga ovdje. Glisa Elezović je takodjer napisao i neku studiju o Evlija Čelebiji.7 Što se tiče ličnosti i života piščeva, upućeni smo jedino na njega samoga. Otac njegov, Derviš Muhamed Zilli, bio je po tome sa sultanom Sulejmanom I. pod Biogradom, Rodom, Budimom, Stonim Biogradom i Sigetom, sudjelovao je pri osvajanju Cipra, te u vojni Muhameda III. na Egru. Pored toga bio je dvorski zlatar (kujumdžibaši ili zerkeri dergiahi li). Od Sulejmana I. do Ibrahima sluzio je deset sultana i umro 1648., kada mu je bilo 117 godina. Njegov djed po ocu, Demirdži oglu Kara Ahmedbeg bio je barjaktar sultana Muhameda II. fatiha te je učestvovao u osvajanju Carigrada i doživio 147 godina. I djed mu po materi, Javuz Ozbeg, bio je Fatihov bajraktar. Mati mu je bila sestra Melek Ahmed paše, velikog vezira (umro 1662.). Evlija Čelebija se odao nauci, pa je u ramazanu 1045. (veljača 1636.) prvi put nastupio kao hafiz u Aja Sofiji. Tom je zgodom na njega upozoren sultan Murat IV. te ga je uzeo u dvor kao musahiba. Tu je službu napustio iza dvije godine i postao spahija s plaćom. Otada on stalno putuje, čas na svoju ruku, čas u pratnji velikih dostojanstvenika, poimence svoga ujaka Melek Ahmed paše. Prati ga kako na putovanjima, tako i u ratovima. Smirio se tek 1673. Evlija Čelebija jest pisac pun fantazije, koji traži samo čudnovate stvari i pustolovine; njemu su često draže priče nego historijska predanja, pa u svojim prikazivanjima dosta puta i pretjera. Ako mu to odbacimo, njegovo je djelo prava riznica kulturno-historijskih, folklorističkih i zemljopisnih podataka 8

Iz te riznice probrana su ovdje sva ona mjesta, gdje Evlija spominje Hrvate, bilo kao narod, bilo pojedine krajeve kao hrvatske zemlje, bilo da jezik naziva hrvatskim, ili uopće, bilo u kakvoj drugoj vezi da navodi ime Hrvat. Prije još nego je došao u naše krajeve, on je znao za Hrvate. Kada je u rujnu 1657. bio u Lavovu, on opisuje poljski narod, pa tim povodom nabraja sve njemu poznate, slavenske narode, medu kojima spominje i Hrvate (V. 146). Na njegovim putovanjima po našim krajevima, sad češće, sad rjedje, susrećemo se s imenom Hrvat. Mi ćemo ići za njim, kako on putuje i izlaze svoja opažanja. Opisujući Biograd navodi, kako se rijeka Sava, izmedju ostalog sabire iz voda, koje dolaze sa granica Bosne, Hrvatske i Slavonije (V, p. 370). Istim povodom govori o srpskom jeziku kao o iskvarenu dijalektu, premda su Srbi u neposrednoj blizini Bugara i Bošnjaka (te tu onda kaže, kako mnogo Biogradjani, medu ostalim poznaju i hrvatski jezik /V, 382/). Za Sarajevo najprije navodi, kako tamošnje stanovništvo govori "bošnjački", turski, srpski, latinski, hrvatski i bugarski (V, 435), da onda poslije kao da (V, 439) identificira. "bosnjacki" i hrvatski jezik kao jedan te isti, kojim se u tim krajevima govori. On na tome mjestu veli od riječi do riječi: "Jezik bošnjačkog i hrvatskog naroda. Narod ovog kraja svijeta zove Bošnjacima. Ali im je draže, ako im se kaže "Bosanci" (Bosnavi). I zaista jezik im, a i oni sami čisti su ljudi, koji (sve) ispravno prosudjuju. Jezik im je blizak latinskome".9 Tu donosi nekoliko primjera u prozi i stihu iz hrvatskoga jezika.

Pri opisivanju Livna (Hlivna), spominje Hrvate kao stanovnike toga grada pred dolazak Turaka (V, 448). Za grad Knin kaže, da ga je sagradio hrvatski plemić (beg) Zrinski (V, 464). Idući dalje kroz Dalmaciju, često spominje Hrvate. Za grad Nadin veli, da ga je od hrvatskih i slavonskih stanovnika osvojio Gazi Husrevbeg 944. po Hidžri (počinje 10. lipnja 1537.). Iza poraza Mustafa paše Tekelije zauzeše ovaj grad Mlečani, a Hrvati i muslimani, koji bijahu u njemu nastanjeni, prijedjoše zajedno sa svojim porodicama u grad Knin. Isto tako navodi, da su i grad Skradin sagradili hrvatski plemići, a iz hrvatskih ruku ga je osvojio 938, (poč. 15. kolovoza 1531.) Gazi Bektaš beg (V, 466). Za grad Obrovac kaže, da je to hrvatska građevina. (V, 467). Pri opisivanju Zadra dolazi ime Hrvat dva puta kada navodi, kako 943. (poč. 20. lipnja 1536.) nije Turcima uspjelo da osvoje Zadar, kaže, kako su Gazi Husrev beg, Gazi Murad beg i Gazi Memi beg Arnaut okrenuli protiv Mlečana, pa tom prilikom osvojili sto i sedamdeset mletačkih, hrvatskih, slavonskih i "duduskih"10 gradova. Prikazujući dalje, kako su jednom Španjolci pokušali da opsjednu Zadar, kaže, kako su iskrcali vojsku na kopno, ali su ih dočekali svi Hrvati i Slavonci, koji se nalaze u okolici grada, potukli ih i natjerali u more. (V, 469). Na 15. rujna 1660. krenuo je Evlija ispod Zadra natrag u Livanjsko, a zatim na Kupreško polje. Na tome putu spominje grad Vranu, za koji kaže da je hrvatska gradjevina, a onda veli od riječi do riječi: "Svu ovu zemlju zvali su Hrvatskom i u njoj je bilo tri stotine gradova" (V, 474). S Kupreškoga polja poduzeli su tada Turci pljačkašku ekspediciju prema Šibeniku, Splitu i Klisu, u kojoj je učestvovao i Evlija Čelebija. Na tom putu spominje u blizini Šibenika neki brijeg, gdje je nekoć bilo jedno hrvatsko selo, koje je još onda bilo razrušeno (V, 479). Na tome pohodu opisuje Evlija i neki grad, koji zove Renica ili Rinica, pola sata istočno od Šibenika. U tome se gradu bio utvrdio Hrvat, odmetnik, po imenu Sark (Sarić), koji je prebjegao iz turskog podaništva Mlečanima i postao njihov uskok. Iz toga svog skrovišta provaljuje u gradove Sinj i Knin te pljačka. Tu Evlija na široko opisuje borbe, koje su vodili s tim uskokom, a u kojima i na turskoj strani igra važnu ulogu četa od dvije stotine hrvatskih junaka (V 484). Na povratku s ovoga pohoda, u kojem su izvojštili pobjedu nad ovim uskokom, spominje grad Mandalinu na moru, za koji veli, da je to luka Hrvatske (V, 488).

Odatle su krenuli prema jugoistoku, i prošavši Danilovo polje, tu su zastali da se dogovore o svom daljem kretanju. Nakon dogovora odabraše osam hiljada konjanika i tri hiljade probranih pješaka, hrvatskih junaka, pa uzviknuvši muhamedanski ratni poklik, razviše Smail begov barjak. Ta četa, s kojom je krenuo i Evlija, pošla je prema jugu (V, 489). Na tome putu spominje grad Kamen, za koji kaže da je hrvatska gradjevina. Odatle su, idući prema jugoistoku stigli u grad Drniš. Za taj kraj veli da je vrlo plodan, pa su ga naselili i kultivirali Hrvati, narod "Duduske" i Slavonije (Slovenije), koji su ostavili svoja krsna mjesta. (V 489). Na tom istom mjestu, pod napisom "Jezik Hrvata" tumači nekoliko hrvatskih rijeci i konverzacija, slično kao i kod Sarajeva (V, 490). Govoreći o Splitu, opisuje velike ladje (galije), kojima veslaju muslimanski zarobljenici. Medu onima, koji naoružani vrše službu na tim ladjama, spominje na prvom mjestu Hrvate (V 498). Kada je na putu iz Banja Luke preko Gradiške u zemlje na drugoj strani Save, stigao u Jasenovac, kaže da se to "broji Hrvatska". (V, 509). Opisujući na tom putu Kostajnicu, kaže da je silom osvojena od Hrvata. (V, 520). Za posadu u Kostajnici kaže da su gazije,11 koji su dan i noć u borbi s Hrvatima. Isto tako za Novi kaže da su ga sagradili hrvatski plemići (V, 510). Za grad Bihać veli, da ga je sagradio Zrinski (V, 510), a za vlade Murada III. opsjednuo ga je bosanski namjesnik Hasan paša, pa su ga Hrvati predali na vjeru (V, 511). I grad "Liku" su sagradili Hrvati (V 511). Govoreći o Zagrebu, za koji veli, da su ga sagradili hrvatski plemići, navodi kako u njemu i njegovoj okolini ima dosta velikih crkava. To je stoga, što u Hrvatskoj ima mnogo krsćana (V, 513). Tu opisuje borbe Rustem paše s Hrvatima i Slavoncima 1003. god. (poč. 16. rujna 1594.), - oko Zagreba i po Turopolju (V 514). Idući iz Siska i Zagreba prema sjevero-zapadu, piše kako su ti krajevi Hrvatske kultivirani i plodni. Na tom putu spominje više gradova. Za "Pudak" kaže da ga je osvojio bosanski vezir Mustafa paša od Hrvata Zrinskog. Grad Zrin sagradio je ,"veliki Zrinski". I gradovi "Velim" i "Kolard" su hrvatske gradjevine (V, 515). Turske posade u ovim krajevima odijevaju se drukčije nego li po drugim gradovima. Evlija potanko opisuje njihovu nošnju, pa medju ostalim kaže, kako na glavu stavljaju hrvatske kape od crvene čohe (V, 516). Za grad Cernik kaže, da ga je 946. (počinje 19. svibnja 1539.) osvojio Mehmed beg Jahjapašić od Hrvata (V, 517.). U tom je kraju klima vrlo ugodna, pa se tu i tamo nailazi na hrvatske ljepotice (V, 518.). Pakrački je grad, prema Evliji, sagradio "erdeljski kralj i austrijski car, pa ga dao hrvatskim hercezima" (V, 519). Iz Pakraca je došao u grad Sirac. Tu prijeki put vodi preko planine Gravice, ali se on bojao hrvatskog zla, pa je okrenuo drugim putem i došao u grad Stupčanicu (V, 520). Viroviticu su takodjer sagradili hrvatski plemići (V, 521). Djakovo opisuje kao tvrd grad, pa kaže, da je to bila jaka tvrdjava hrvatskih i slavonskih zemalja. Tu je od djakovačkog paše Ibrahima, koji se izgovarao da ne pripada pod Bosnu, jedva isposlovao da mu dade od svoje posade pratnju. Kad mu je najzad dao tri stotine momaka, tražio je da mu ih što prije vrati, jer da je Hrvatska "zemlja gladi i skupoće" (V, 523).

Na putu banu Nikoli Zrinskom u Čakovac opisuje kule-motrilje na Muri, Dravi i Savi, pa kaže, s koje god se strane pojavi neprijatelj, iz svih 367 kula, koliko ih ima, zapucaju topovi, pa se zapali sva Hrvatska i za čas je tu spremno čitavo more ljudi (V, 525). Kada je iza povratka od Zrinskoga došao u Carigrad, u audijenciji kod velikog vezira medu ostalim su čitani izvještaji iz Bosne. Na jednom se mjestu u tim izvještajima kaže, kako su gazije s granice iz Knina, Pakraca i Nadina, njih oko pet hiljada, iz "Duduske" provalili unutra u Slavoniju, Hrvatsku i Medjimurje, popalili te krajeve, mnogo imetka napljačkali i doveli bezbroj zarobljenika (V 538). Opisujući Osijek kaže, da tu sjede zastupnici od sedam banova (hercega), a na prvom mjestu navodi hrvatskoga (VI, 179). Za rijeku Dravu kaže, da dolazi sa dva kraja, od kojih jedan dio dolazi iz gora Hrvatske (VI, 184). Kad je zapovjednik odreda, u kojemu je bio Evlija, Ibrahim paša Kadić, stigao sa svojom vojskom u Osijek, održan je mimohod njegove vojske pred velikim vezirom Fadij Ahmed pašom Čuprilićem. Opisujući taj mimohod Evlija spominje 770 sejmena iz Hrvata, Bošnjaka i Arnauta, od kojih svaki pojedini naliči na velikog lava (VI, 186). Opisujući Budim govori o borbama koje su se vodile oko njega, pa pri jednoj opsadi spominje hrvatske plemiće, koji su u tome učestvovali. (VI, 218). 19. travnja 1664. krenuo je Evlija Čelebija iz Biograda, da ponese neka pisma i naredbe velikog vezira hercegovačkom namjesniku Suhrab Mehmed paši. Na tome putu po svome običaju, opisuje pojedina mjesta, sad opširnije, sad kraće. Na putu iz Foče preko Ustikoline na Zagorje Čengića odžacima opisuje neki starinski grad "Plac", koji je za vlade sultana Mehmeda II. Fatiha osvojio Ahmed paša Hercegovic. Mjesto je vrlo vrletno, a čitav kraj opasan i nesiguran, jer ga ugrožavaju katorski uskoci. U tome mjestu su dali Evliji za pratnju pedeset hrvatskih junaka (VI. 436).

Iz Hercegovine je isao Evlija Čelebija kao pašin izaslanik u Dubrovnik, pa je tom prilikom proputovao čitavu južnu Dalmaciju. Opisujući te krajeve kaže da je najveća većina stanovništva u Herceg-Novome Arnauti, Bošnjaci i Hrvati (V. 454). Iz grada Risna posla je tada vojska da upokori odmetnike po planinama Pive i Nikšića, kojoj se priključio i Evlija. Najprije su stigli u nahiju Pivu. Tu kaže, da su to sve čisti, pravi Hrvati, kojima daje i pridjevak dušmani (VI. 467). Ovdje Evlija označuje dakle jugoistočne krajeve Crvene Hrvatske. S ovog pohoda stigla je vojska u Gatačko polje. Odatle je dubrovački poslanik, koji je nosio ostatak blaga (danka) krenuo u Carigrad. Sutradan stigoše glasonoše od poslanika, da su ih napali kotorski uskoci. Suhrab Mehmed paša naredi Evliji, da ide spašavati blago. U vojni odred, koji je pošao tada u pomoć odredjeno je i tri stotine "dobro opremljenih, savršenih gazija Hrvata". Opisujući grad Siget kaže, da su mu stanovnici Bosnjaci, a da ispravno i lijepo govore madžarski i hrvatski (VI. 517). Na putu iz Sigeta u Kanjižu spominje hrvatske čamce na Dravi u luci moslavini (Vi. 518). Govoreći o pohodu na "Dudusku", koja granici s Mjecima i izlazi na Jadransko more, kaže da stanovništvo tih krajeva govori ispravno tri jezika: njemački, hrvatski i "franački" (VI. 452).

Kad na povratku s ovog pohoda govori u Koprivnici tumači, kako to na hrvatskom jeziku označuje koprive (VI. 544). Šesti svezak završava ponovnim dolaskom u Kanjižu, gdje je održano vijeće i odatle odaslan sin tatarskog hana Ahmed Gizaj, da hara i pustoši susjedne zemlje, medju kojima se spominju Hrvatska i Slavonija kao i zemlje Zrinskoga. Naprijed smo vidjeli, kako Evlija spominje posebne čete u turskoj vojsci, koje su sastavljene od Hrvata. On ih redovito naziva hrvatskim junacima. Za nasu riječ junak, on gdjekada upotrebljava turski jigit, što znači hrabra, mlada čovjeka, dakle junaka uopće, a nekada izraz gazija, što znači junaka pobjednika. Samo se ovaj posljednji pridjevak daje jedino muslimanima. Sudeci po tome i po onome muhamedanskom ratnom pokliku, što ga je uzviknula jedna ovakva četa, kad je posla prema Drnišu, ovi su Hrvati primili islam, ali su i uturskoj službi sačuvali svoje nacionalno ime i karakter. Ovdje je upravo vidna tragika hrvatskog naroda, koji je podijeljen u različne vjere stajao u srednjem vijeku u dva neprijateljska tabora i medju sobom se krvio.

Na današnjem je naraštaju da izbriše sve ove tragove tragične prošlosti, pa da svaki Hrvat, i musliman i kršćanin zna brata za brata i da se zbog vjere ne čini nikakva razlika. Osim već naprijed spomenutih odreda, sastavljenih od hrvatskih junaka koji su operirali po našim zemljama, on ih spominje i na drugim krajevima. Tako u Erdelju, gdje ih nazivlje "naše hrvatske gazije" (VI. 29). Na putu iz Vidina u Biograd, spominje, kako se njegov zapovjednik Ibrahim paša Kadić u palanci Radini odvojio od svoje vojske i otišao naprijed u Biograd velikom veziru s hiljadu aga konjanika i 670 hrvatskih junaka sejmena (VI. 171). U Ugarskoj, opisujući jednu postavu vojske u blizini Ostrogona (Gran), kazuje i kako su ovi hrvatski junaci bili opremljeni: nosili su crvene prsluke i crvene kape, koje su se zvale "brata" ili "bartula", a puške im bijahu od sedam do osam pedalja (VI. 286). Osim toga ih ističe kao hrvatske gazije pri osvajanju Ujvara u rujnu 1663. (VI. 334).

Na kraju da navedemo i onaj najtugaljiviji i najteži položaj Hrvata, u kojemu ih Evlija Čelebija spominje, a to je ropstvo. On vrlo često govori o robovima, priča o provalama u tudje zemlje i dovodjenju roblja, muškog i ženskog, stara i mlada, o prodaji dovedenih robova i najzad o njihovoj službi kod njihovih vlasnika. U ovom posljednjem položaju spominje Hrvate na dva mjesta. Za robinje u Sarajevu, kaže, da su velikom većinom srpskog i bugarskog podrijetla, a ima dosta i Hrvatica. U Budimu su robovi Madžari, Nijemci i Hrvati, a robinje Erdeljke, Švedjanke, Madžarice i Hrvatice. - Ali, hvala Bogu, davno je nestalo ovog srednjevjekovnog ropstva, pa će doći kraj i robovanjima druge vrste. Eto, i domovina našega Evlije, nekada moćna autokratska carevina, u kojoj su ovisili ljudski životi o volji i hirima pojedinih vlastodržaca, danas je slobodna republika.

---------------------------------------------------------------
1 Po carigradskom štampanom izdanju djelo se zove Sejahatnama (putopis), a po Dr. G. Flugelu u bečkim rukopisima (br. 1281), Tarihi sejjah (Kronika putnika).
2 Narrative of Travels in Europe, Asia, Africa by Evliya Efendi, London 1846-1850; sv. I i II
3 Spomenik Srpske kr. Akademije, XLII, 1905, p. 1-34.
4 Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XX, 1908, p. 185-202 i 289-342.
5 Glasnik Jugoslavenskog profesorskog društva, XI, 1931, brojevi za ožujak - travanj - lipanj 1931.
6 Godišnjica Nikole Čupića, XXIX, XXX i XXXI, 1910, 1911 i 1912.
7 Srpski književni glasnik, broj od 1. prosinca 1931.
8 I. H. Mordtmann u Enzyklopedie des Islam, II. 35.
9 Zanimljivo je da i ljudi našega roda, koji su se služili turskim jezikom, drže hrvatski jezik blizak latinskom. Tako pisac najstarijeg hrvatsko-turskog rječnika Muhamed Uskufi (Hevai), pisao 1631.
10 Evlija zove Duduskom zemlje zapadno od Hrvatske, današnju Sloveniju i Istru. Toj rijeci će biti korijen talijanski "tedesco"
11 Gazija = junak, pobjedilac (kaže se samo za muslimane)
12 sejmen ili segbabn prvobitno 35. legija janjičara, poslije i druge vrste vojske

comments powered by Disqus


Naslovnica


Arhiva Naslovnica

SLOBODA, JEDNAKOST I BRATINSTVO

"Rastrgajmo paklenu mrežu koju nam je svima naš općeniti neprijatelj razapeo;
Zaboravimo na nepravde i uvrede koje smo jedni od drugih pretrpjeli;
Pripišimo svu nesreću našu njezinim početnicima, a ne narodima našim;
Oprostimo neprijateljima našim, i nastojmo da nam u buduće ne mogu škoditi;
Pomirimo se i pobratimo, te se zakunimo jedan za sve i svi za jednoga;
Zakunimo se na svetom grobu naših mučenika, a taj je grob cijela naša domovina,
zakunimo se da ćemo dostojno osvetiti oce naše,
a osveta nam budi svih nas sloboda, jednakost i bratinstvo."

Dr. Ante Starčević

Sveta prava našeg naroda...

"Ova naša stranka sudi da joj je vrijeme nastaviti svoje dosadašnje poslovanje…
Kako je znano, ovo je poslovanje:
Skidati krinke onim, koji su naš narod kojekakovimi načini i sredstvi turnuli do poniženja i nesreće,
ter nastoje da ga u tom stanju drže.
Na zakonitu temelju stojeć, branit ili iskat,
pravnim načinom i pravičnim sredstvi,
sveta prava našeg naroda i naše Domovine."

dr. Ante Starčević

Narodne mane...

"Mi Hrvati imamo dvie narodne mane, iz kojih izvire sva naša nesreća:

mi svakomu vjerujemo bez da promišljamo, i lako zaboravljamo krivice, koje nam drugi učine.
Ali mi bar za čas, u sadašnjosti, ne primamo pljuske za poljubce, krivicu za pravo, tlačenje za ljubav;
mi ćemo današnje zlo i krivicu današnju do sutra zaboraviti, pa, ako nam tko liepu rieč kaže, ponašati ćemo se kao da nismo bili prevareni, kao da krivica ni zala nikada nije bilo i kao da ih već nikada ne može biti;
nu danas, dok ne zaboravimo zlo i dok nove prazne rieči ne čujemo, mi se držimo, kako valja."

dr. Ante Starčević
© Stina hrvatskih pradidova