HRVATSKA IZNAD SVEGA
Škrinja hrvatske misli
Otac Domovine
Početna
Pišite nam
Knjiga gostiju
Komentirajte
Pisma dida Vidurine
Hrvatska misao
Potreba za međunarodnom sudskom osudom za zločine počinjene od strane totalitarnih komunističkih vlada
Ustav RH
Ustav BiH
Ustav FBiH
Croatio
iz duše te ljubim

Svake noći Boga za te molim
Pivajući kamenu i drači
Croatio ka mater te volim
Umorna si, samo mi ne plači

Sve ću pisme pokloniti tebi
Sve đardine, neka mi te kite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite

Još se sićam onih riči
Što mi uvik priča Ćaća
Nemoj sine nikud ići
Tvoj je kamen, maslina i drača

Nek te rani kora kruva
Kap'ja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli

Pisme će ti pivati slavuji
Svirat će ti moje mandoline
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine

Bog i Hrvati!
Za Dom Spremni!
broj posjeta:
e-pošta
Nezavisna Država Hrvatska - Video
Flag Counter

Sve istine prolaze kroz tri faze:

Prvo se ismijavaju.
Zatim im se nasilno suprostavlja.
I na kraju, prihvaćaju se kao očite - samodokazive!

Arthur Schopenhauer

Bog i Hrvati!

Za Dom spremni!

Hrvatska Hrvatom!


Msgr. dr. Ratko Perić, biskup,

Mostar

Kako izaći iz BiH krize?

(Hrvatski biskup trebinjsko-mrkanski i mostarsko-duvanjski msgr. dr. Ratko Perić iznenadi svojom besjedom od ožujka 2001. na Hrvatskome narodnome saboru u Mostaru sve inozemne moćnike, a osobito poglavicu njihovih provedbenih činovnika u BiH Wolfganga Petritscha. Premda je tzv. Daytonski sporazum od svojega početka, 1995., izvor svemu zlu i nepravdi u BiH, a biedom ga nadmašuju jedino veleizdajni hrvatski podpisnici, Hrvati se u BiH očajnički bore, da im ostanu barem daytonska hrvatska prava. Na prepast svih četnika i njihovih zapadno-plutokratskih moćnih zaštitnika, biskup Ratko Perić govoraše za Hrvatsku i pred Kongresom SAD-a!)

U hercegovačkim biskupijama, za koje sam kao biskup zadužen, gotovo svi katolici, oko dvjesta tisuća, pripadaju jednomu od tri konstitutivna naroda BiH - hrvatskomu. A i u drugim dvjema biskupijama u Bosni katolici su u najvećem omjeru pripadnici toga naroda. Stoga zalaganje za osnovna prava i obveze katolika jest zauzimanje za prava i odgovornosti cijeloga naroda. I obratno.

Poštovani članovi Odbora za međunarodne odnose!

Domaći narodi i strani protektori

Tri naroda. Govor o Bosni i Hercegovini, koliko god duhu zapadnoga svijeta bio čudan, uključuje tri povijesna naroda: hrvatski, srpski i muslimanski (ovi su se posljednji različito do sada zvali: neopredijeljeni, Jugoslaveni, Muslimani, a od 1995. uglavnom Bošnjaci). Svaki od ta tri naroda ima svoj religiozni sustav, kult, pa i svojevrsnu kulturu - Srbi su tradicionalno pravoslavni, Hrvati su katolici, Muslimani su islamske religije. Ima i nacionalnih manjina i drugih religioznih izraza. Svaki pokušaj, da BiH postane talionica naroda u jučerašnji "jugoslavenski" ili današnji "bosanski" narod po mjeri nekih političara, odnosno talionica religija u neki sinkretizam, doživljavao je poraz. Takvom politikom ljudi državu ne stvaraju, nego rastvaraju.

Svaki narod suveren u cijeloj zemlji. Ta povijesna baština triju naroda jest temeljno ustavno načelo, na kojemu stoji bilo koji pravni državni oblik u BiH. Po njemu se svakoj od te tri nacionalne skupine priznaje isti "status suverenosti" u svakome dijelu i na cijelome području BiH. To načelo prožima temeljna prava i pojedinaca i svakoga suverenoga naroda kolektivno uzetoga, bez obzira na njegovu brojnost, a nijedan od njih nije u zemlji apsolutno većinski. Stoga ne samo građani, nego i pojedini narodi moraju uživati načelno jednaka prava s obzirom na svoj nacionalni, kulturni, religiozni identitet, kao i s obzirom na sve ono što se odnosi na upravni, društveni i gospodarski sustav. To je bit, konstitutivnost tih triju NARODA, koji su svjesno i povijesno vezani za zemlju bosansko-hercegovačku kao svoju. I zato takva jedinstvena situacija dovodi ponekad i do ružnih konflikata, ali i do nužnih kontakata i dijaloga.

Nacionalni vitalni interesi. Suverena prava svakoga naroda ne mogu se svesti na manjine, ni asimilirati u druge skupine, a najmanje eliminirati jednostranim odlukama jačih, nasiljem ili drugim metodama. Općeprihvaćena suverena ili konstitutivna prava jednoga naroda opisana su i u običnome rječniku. Ona uključuju prava i obveze s obzirom na izbor predstavnika i zastupnika, na uspostavu institucija, na provođenje sustava financiranja, pravo na samo-određenje. Za obranu takvih "vitalnih interesa" jednoga naroda pronalaze se i demokratski mehanizmi jednakosti, veta, konsenzusa, rotacije. Lako je razumljivo, da u BiH Hrvate u ustanovama utemeljenima za zaštitu vitalnih interesa (Predsjedništvo, Dom naroda) može predstavljati i Srbin, kojega je na biralištu izabrao hrvatski narod, ali ih ne može predstavljati Hrvat, kojega su izabrali Srbi ili Muslimani! Tko to ne poštuje, nego nameće drukčija, u biti nedemokratska rješenja, taj ne može dugoročno računati na uspjeh svojih planova, pa makar iza njega stajala sva Međunarodna zajednica.

Višestoljetni protektorati. Prostori BiH u posljednjih pet stotina godina uglavnom su pod političkim protektoratom svjetskih sila: Otomanskoga carstva (1463.-1878.), Austro-Ugarske (1878.-1918.), zatim u jugoslavenskim granicama (1918.-1992.; s iznimkom II. svjetskoga rata) i u režiji današnje Međunarodne zajednice (od 1995.). Zahvaljujući i tim protektoratima u BiH nisu nikada vladali idilični odnosi među ljudima i narodima. Ali nije bilo ni trajnih sukoba.

Očekivanja i razočaranja. Međunarodna je zajednica pokazala zabrinutost za događaje na području bivše Jugoslavije s početka 90-ih godina. Ali su domaći ljudi ostali duboko razočarani, kako je ta zajednica promatrala, pa i s pomoću promatračkih misija, krvoprolića, etnička čišćenja i osvajanja teritorija i u Hrvatskoj i u BiH od 1991. godine, čega je bilo najviše nad katolicima, a od 1992. u BiH nad muslimanima. Naoružana Jugoslavenska armija, koja se ubrzo svrstala na stranu srpskih ekstremista, imala je punuslobodu, a nenaoružanima postavljen je embargo na oružje.

Priznanje republika državama. Međunarodna je zajednica priznala granice bivših jugoslavenskih republika (Badinterova komisija, siječnja 1992.), što je od mnogih s radošću dočekano. Ali ipak, ruku je agresora 1995. godine zaustavila Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane, i u određenome stupnju Armija BiH, kao i odlučna intervencija američke diplomacije.

Referendum. Na referendum o samostalnosti BiH (29.II.-1.III.1992.) izašli su u većini Muslimani i Hrvati, a Srbi u većini nisu ni izašli. Za neovisnost BiH glasovalo je 63% glasača. Nakon toga počelo je međunarodno priznavanje BiH kao države.

Daytonska BiH

Daytonski sporazum, potpisan u Parizu u prosincu 1995., donio je prijekid ratovanja, zaustavljanje patnja u pučanstvu i određen mir izmučenoj zemlji. U tome je ključna zasluga onoga, što se zove Pax Daytoniana. Druga je dobra točka Daytona u tome, što se može i mora mijenjati ondje, gdje je evidentno, da nešto nije ni pravedno ni učinkovito. Sveti Otac prigodom primanja vjerodajnica ambasadora BiH pri Svetoj Stolici, 11. rujna 1998. reče: "Međutim, za jamčenje identiteta, razvoja i napretka svakoga pojedinoga konstitutivnoga naroda Bosne i Hercegovine veliku odgovornost imaju političke snage i državna tijela. Da se u tome uspije, traže se strpljivost, vrijeme, ustrajnost; taj posao ne podnosi, da se bilo što radi na silu. Nikoga ne smiju obeshrabrivati mogući pojavci nepredviđenih teškoća. A kad se te teškoće ipak pojave, svi se moraju služiti razboritošću, da se isprave i poboljšaju prije izrađeni planovi." Očito, planovi izrađeni u Washingtonu 1994. i Daytonu, koji je svojim odredbama od 150 stranica teksta i 11 aneksa omogućio konkretne nepravde u političkom ustroju zemlje. Na primjer, do jučer gotovo etnički čista područja ostavljena su agresorskoj strani, onoj koja ih je u progonima zauzela ili čak mačem i ognjem očistila, bez obzira o komu se radilo. U posljednjih pet-šest poratnih godina (1995.-2001.) u BiH kristaliziraju se vidljive anomalije, koje vape za radikalnim ispravljanjem.

Daytonski "iskonski grijeh". Unatoč spomenutomu stavu prema referendumu, Dayton je Srbima, kojih je prema popisu iz 1991. bilo 31% u BiH, dodijelio gotovo polovicu zemlje, 49%, nagradivši ih i isključivo nacionalnim naslovom "Republika Srpska" s određenim državnim atributima. A Muslimanima (44%), Hrvatima (17%) i ostalima (8%) dao je drugu polovicu zemlje, 51 %, nazvavši je "Federacijom Bosne i Hercegovine". Ta daytonska najveća anomalija: najprije "Republika Srpska" kao unitarna država na teritoriju, odakle je protjerano 220.000 Hrvata katolika i sigurno dvaput više Muslimana, a zatim Federacija, gdje je federirano deset županija, postala je "biblijom" u ustima nekih međunarodnih predstavnika, koji praktično puštaju, da se srpski entitet zacementira s velikim problemima povratka izbjeglica i prognanika, a dvonacionalna muslimansko-hrvatska federacija i dalje abnormalno životari. S Biblijom je Dayton usporediv samo utoliko, a to nažalost moram reći, što u Bibliji čitamo, da se u početku svijeta čovjeku dogodio "iskonski grijeh". Slično se dogodilo i tvorcima Daytonskoga sporazuma, koji su u svoj tekst ugradili "iskonski grijeh" podjelom BiH na asimetrične entitete. Pravda bi zahtijevala: nijedan entitet ili svakomu narodu entitet. Na sadašnjemu daytonskomu temelju uzaludno je graditi državu BiH. Jer, ako se na košulji s mnogo puceta prvo puce stavi u krivu rupu, onda će na kraju, koliko god kopčanje puceta bilo logično, sve biti nelogično. Ako se želi podupirati ovakva politička, a nelogična entitetska BiH, neka se nitko ne čudi, što u zemlji nije više ništa logično.

Konstitutivni narodi. Prema preambuli Daytonskoga sporazuma utvrđeno je, da su sva tri naroda konstitutivna, ali de facto - nakon svih etničkih čišćenja - konstitutivni narod u srpskom entitetu jest srpski, u federalnom entitetu jesu Muslimani, a Hrvati su u gubljenju konstitutivnosti. Ta se anomalija pokušala ispraviti odlukom Ustavnoga suda iz 2000. godine tako, da sva tri naroda budu priznata konstitutivnima na cijelome području zemlje. Ali i ta odluka Ustavnoga suda negirana je potezima Međunarodne uprave u BiH. Formirano je tzv. "ustavno povjerenstvo", koje služi kao pokriće, da se zadrži postojeće stanje, što najviše koristi srpskom i muslimanskomu narodu.

Svojevrsni protektorat. Današnja Međunarodna zajednica, kojoj je povjerena provedba Daytonskoga sporazuma i koja praktično obnaša ulogu protektora BiH-a, odnosno apsolutnog upravitelja, poseban je politički stroj s mnoštvom raznih interesa, institucija i intencija. Tvori ga najprije visoki predstavn Ujedinjenih naroda (OHR), zatim poseban izaslanik glavnoga tajnika UN-a, predstavnik NATO-pakta, pa predstavnici Europskoga saveza (EU), predstavnici Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), kao i neprebrojivi drugi čimbenici, javni i tajni. A ima se dojam, kao da im je svima na čelu, s punim nadzorom, današnji veleposlanik SAD-a u Sarajevu.

Povratak hrvatskih prognanika nije ni simboličan. Sadašnja provedba Daytona kao da ovjekovječuje etnička zlodjela i čišćenja učinjena u ratu. Nakon pet daytonskih godina i pet milijarda uloženih dolara rezultati su, istina, vidljivi u izgradnji infrastrukture, javnih objekata i dijela razrušenih kuća, kao i u mogućnosti slobodna kretanja po cijeloj BiH. Ali broj povratnika Hrvata ili katolika u područja "Republike Srpske" više je ciničan nego simboličan: od 220.000 vratilo se tek nešto preko 3 tisuće starije čeljadi. U istočnoj Hercegovini dvije su katoličke župe sa župnim crkvama posve nestale, i nitko se nije vratio kući (Nevesinje i Stjepan Krst). U nekim župama mostarske biskupije (Blagaj, Bijelo Polje, Drežnica, Jablanica, Konjic) također je povratak uvelike otežan zbog mnoštva problema, a glavni je onaj, da se ljudi ne vraćaju, ako nemaju sigurnosti obrane i razvoja svojega nacionalnoga, kulturnog i religioznog identiteta. Više od milijun ljudi čeka povratak u svoje domove u BiH.

Haaški sud od 1996. iz sukoba muslimansko-hrvatskoga poziva samo katolike odnosno Hrvate na odgovornost i osudu, premda je poznato, da je muslimanska vojska na brojnim mjestima sustavno i široko kršila međunarodno humanitarno pravo. Nažalost, danas je taj sud izgubio svako povjerenje među Hrvatima katolicima u BiH. Opće je u narodu mišljenje, da ovakvo haaško suđenje ima isključivo političke ciljeve prisile za provedbu neke daytonske anomalije, a ne da se pokaže istina i izrekne pravda, na kojima se gradi trajan mir u zemlji.

Križ kao simbol vjerske netolerancije? Katolička biskupija u Mostaru smatrala je uputnim podignuti Jubilarni križ na brdu iznad Mostara za 2000. jubilej Kristova rođenja. Američki ambasador Thomas Miller kritizirao je taj pothvat i u lipnju 2000. izjavio: "Križevi na brdima i drugi simboli vjerske netolerancije ne će biti tolerirani." Odgovorio sam svojim pitanjima, 29. lipnja 2000., ali on se nije više oglasio. Kako to da ambasadoru Milleru smeta katolički križ na brdu iznad Mostara, a ne smetaju mu brojni vjerski objekti, i muslimanski i pravoslavni, koje nerijetko financiraju inozemne vlade. O istome križu i Europska promatračka misija postavila je 11. srpnja 2000. deset čudnih pitanja, na koja smo odgovorili pismom od 30. kolovoza 2000.

Izborne manipulacije. U režiji OSCE-a u studenome 2000. održani su parlamentarni izbori prema privremenim izbornim pravilima, koja nisu poštivala ni Dayton, ni Ustav BiH. Tako je izazvana politička kriza zemlje s dalekosežnim posljedicama. Takva su jednoročna izborna pravila najviše pogodila najmalobrojniji, hrvatski narod. U postizbornome procesu formirala se koalicija raznih stranaka, a na štetu koalicije, koja je dobila najveću potporu kod Hrvata. Stoga najveći broj današnjih Hrvata u federalnim i državnim institucijama u Sarajevu, koji su dobili manje od 10% glasova svoje konstitutivne jedinice, ne može imati legitimitet pred narodom, koji navodno zastupaju! Koalicija, koja je pobijedila s 90% hrvatskih glasova, ne može upravljati. Zar narod nema pravo na svoj narodni ili demokratski izbor? Prema Međunarodnoj upravi u BiH - nema!

Hrvatski narodni sabor (HNS - 538 zastupnika) nastao je kao odgovor Međunarodnoj upravi u zemlji, koja primjenjuje jednostranu i tihu reviziju Daytona, i kao zaštita konstitutivnih prava i sloboda (Novi Travnik, listopada 2000.; Mostar, ožujka 2001.). Reakcija Međunarodne zajednice, umjesto nužnoga demokratskoga dijaloga s predstavnicima HNS-a, bila je više nego nedemokratska. A po svima svojim mjerama možda čak i kriminalna.

"Hercegovačka banka". Narod je očekivao da je Međunarodna zajednica došla ekonomski i demokratski pomoći razvoju cijeloga pučanstva. A ona je 6. i 18. travnja 2001. na neshvatljiv način, tenkovima SFOR-a, ušla u "Hercegovačku banku" u Mostaru i drugim filijalama ostavljajući 90.000 štediša i 4.500 poduzeća bez dnevnih izvora za život, kršeći osnovna ljudska prava i udarajući na privatno vlasništvo. Već tri i pol mjeseca niti je sanirala banku niti je procesuirala navodne kriminalce, a gospodarstvo u regiji uvelike je osiromašeno. Tako se ne stabilizira mir, nego proizvodi nepravda. Takva Međunarodna uprava nema ni dobrodošlice ni perspektive u Hercegovini, a vjerujem ni u Bosni. Kao da se nešto slično priprema, za sada pokušajem nametanja upravnog odbora, i za "Tvornicu aluminija" u Mostaru, koja je jedna od najuspješnijih u BiH, a ima svoje poslovne partnere i u SAD-u.

Moguća rješenja

a) Relativno zadovoljstvo. Predstavnici triju naroda u BiH nisu do sada pokazali, da mogu na harmoničan i zadovoljavajući način upravljati zemljom. Niti se Međunarodna UPRAVA pokazala sposobnom upravljati pučanstvom i zemljom. Stoga, kakva god rješenja bila, pojedini narodi mogu biti samo relativno zadovoljni. Ovo nije ni relativno! Bilo bi nemudro za Međunarodnu zajednicu, da sada napusti BiH, kada je Dayton ostavljen ni na nebu ni na zemlji.

b) Preinake Daytona. Dayton zahtijeva nužne preinake. Hoće li se to dogoditi na svjetskoj konferenciji opet u Daytonu ili drugačije i drugdje, videant consules (neka se pobrinu odgovorni). Bitna bi preinaka bila u tome, da se dokinu asimetrični entiteti kao izvori apsolutnoga nezadovoljstva hrvatskoga naroda, a ni muslimanski narod ne može biti ovime zadovoljan. Ako ih Međunarodna zajednica IPAK želi na svaki način zastupati i provoditi, onda ona u BiH gradi lažni mir na evidentnoj nepravdi. Nedopustivo je, da jedan narod, nakon svih zločina počinjenih na tome dijelu zemlje, ima vlastiti parlament i vladu, a da drugi narod - hrvatski - ne smije imati ni svoj legitimni glas u Predsjedništvu države niti u dvostrukome Domu naroda, gdje se brane "vitalni interesi". Nigdje na svijetu ne može jedan čovjek ili narod graditi svoju sreću na grobu drugoga čovjeka ili naroda. Bilo bi to sjeme nove nestabilnosti i nemira ne samo u BiH, nego u cijeloj balkanskoj regiji. A dobro i pravedno ušivanje popucalih nacionalnih i drugih šavova u BiH moglo bi uroditi stabilnošću i u okolnim zemljama.

c) Kantoniziranje. Raspadom entiteta zemlja bi se mogla kantonizirati primjenjujući zaštitne mehanizme kompromisa i konsenzusa kao i u drugim višenacionalnim zemljama s visokim stupnjem samouprave (Švicarska, Belgija). Nepravda je, ako sva tri naroda ne mogu imati jednaka prava i obveze. Uostalom, kao što to uočavaju američki analitičari, mnoge su se suvremene federacije raspale: sovjetska, čehoslovačka, jugoslavenska, a u krizi je i federacija BiH. Svima nam je stalo, da vanjski okviri BiH ostanu netaknuti, ali život u zemlji mora se uravnotežiti i uskladiti.

d) Demokratski mehanizmi. Političku stabilnost zemlje može jamčiti samo institucionaliziranje zdravih načela i pravila političkoga djelovanja: pregovora, razmjera, pogodbe, suglasja i suradnje glavnih političkih garnitura svakoga od triju konstitutivnih naroda, a ponajviše jednakosti triju naroda u institucionalnome smislu. Neka Međunarodna zajednica stupi u dijalog s legitimnim predstavnicima hrvatskoga naroda, s predstavnicima Hrvatskoga narodnoga sabora, a ne izolira i njih i narod operirajući sa šačicom predstavnika, koje je ona probrala. U tome je smislu apsolutno nužno, da prestane s nerazumnom hajkom i javnom kriminalizacijom određenih hrvatskih političara u BiH, a sve bez ikakvih konkretnih dokaza. Tako se Međunarodna uprava najlakše bori protiv legitimnih zahtjeva samoga naroda. Nevjerojatno zvuči, kao što se čuje iz međunarodnih krugova: "Znamo mi, da su oni kriminalci, samo ne možemo to dokazati!"

e) Sloboda medija. Međunarodna je zajednica vrlo osjetljiva na slobodu medija. A Hrvatima u BiH onemogućuje televiziju na njihovu jeziku (dokinut Erotel u Mostaru), prisiljava ih s Muslimanima na zajednički program, koji već dvije godine nikako da proradi. Kako je moguće, da Hrvati ne smiju imati svoj vlastiti tv-program u BiH, a druge nacionalne skupine mogu imati jedan i više programa? Osnovno je pravo moći komunicirati na vlastitome jeziku. Da se pomogne toj zajednici, mora se poći od te činjenice i od problema posljednjih izbora i novog izbornoga zakona. Zamolio bih vas, da nam pomognete s obzirom na te dvije činjenice. Isto bih vas tako zamolio, da pozovete pred ovaj Odbor i druge građane i promatrače u BiH, koje niste čuli i koji su sposobni iznijeti svoje vlastito mišljenje. Ja vas također molim, ako ne budete vjerovali nama, s obzirom na nestajanje hrvatske katoličke zajednice u BiH, da si pogledate rezultate redovita polugodišnjega pregleda javnoga mnijenja u BiH, koji donosi ured za istraživanja Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Ti su pregledi lako pristupačni ovom Odboru. To je jedini način, da se objektivno informirate o situaciji u BiH, koja ne vodi k svojemu rješenju, nego krizi, iz koje se rađaju nove nepravde i gaze osnovna ljudska prava i kršćanske vrjednote.

f) Protektorat. Međunarodna uprava vodi više-manje proziran protektorat u BiH, s tom razlikom što je sebi uzela prava i slobode, a odgovornosti i obveze prebacila na domaće političare. Pitamo se, kako ona ne uviđa, da se društveno zlo na taj način ne uklanja, nego još više umnožava? Ne će se hrvatski narod primiriti, ako mu Međunarodna uprava neprestano dokida političke i gospodarske institucije i asimilira ih s drugima. S takvom politikom katolički Hrvati doživljavaju socijalnu, političku i ekonomsku getoizaciju u vlastitoj zemlji. Ili će se i dalje iseljavati, ili će se na razne načine boriti. A tako radeći, bojim se, da će se na njihove vođe i vjerojatno na cijelu nacionalnu skupinu prilijepiti etiketa: ekstremisti, nacionalisti, ustaše i slično. Moja je jedina nada Krist Spasitelj, i ono što nas je On poučavao o čovjekovoj dobroti i snazi ljudske savjesti. Da, ja danas gledam u vas i pouzdano se nadam, da stvari u BiH mogu biti drukčije, nego što se bojim.

Hvala vam!


comments powered by Disqus


Naslovnica


Arhiva Naslovnica

SLOBODA, JEDNAKOST I BRATINSTVO

"Rastrgajmo paklenu mrežu koju nam je svima naš općeniti neprijatelj razapeo;
Zaboravimo na nepravde i uvrede koje smo jedni od drugih pretrpjeli;
Pripišimo svu nesreću našu njezinim početnicima, a ne narodima našim;
Oprostimo neprijateljima našim, i nastojmo da nam u buduće ne mogu škoditi;
Pomirimo se i pobratimo, te se zakunimo jedan za sve i svi za jednoga;
Zakunimo se na svetom grobu naših mučenika, a taj je grob cijela naša domovina,
zakunimo se da ćemo dostojno osvetiti oce naše,
a osveta nam budi svih nas sloboda, jednakost i bratinstvo."

Dr. Ante Starčević

Sveta prava našeg naroda...

"Ova naša stranka sudi da joj je vrijeme nastaviti svoje dosadašnje poslovanje…
Kako je znano, ovo je poslovanje:
Skidati krinke onim, koji su naš narod kojekakovimi načini i sredstvi turnuli do poniženja i nesreće,
ter nastoje da ga u tom stanju drže.
Na zakonitu temelju stojeć, branit ili iskat,
pravnim načinom i pravičnim sredstvi,
sveta prava našeg naroda i naše Domovine."

dr. Ante Starčević

Narodne mane...

"Mi Hrvati imamo dvie narodne mane, iz kojih izvire sva naša nesreća:

mi svakomu vjerujemo bez da promišljamo, i lako zaboravljamo krivice, koje nam drugi učine.
Ali mi bar za čas, u sadašnjosti, ne primamo pljuske za poljubce, krivicu za pravo, tlačenje za ljubav;
mi ćemo današnje zlo i krivicu današnju do sutra zaboraviti, pa, ako nam tko liepu rieč kaže, ponašati ćemo se kao da nismo bili prevareni, kao da krivica ni zala nikada nije bilo i kao da ih već nikada ne može biti;
nu danas, dok ne zaboravimo zlo i dok nove prazne rieči ne čujemo, mi se držimo, kako valja."

dr. Ante Starčević
© Stina hrvatskih pradidova