HRVATSKA IZNAD SVEGA
Škrinja hrvatske misli
Otac Domovine
Početna
Pišite nam
Knjiga gostiju
Komentirajte
Pisma dida Vidurine
Hrvatska misao
Potreba za međunarodnom sudskom osudom za zločine počinjene od strane totalitarnih komunističkih vlada
Ustav RH
Ustav BiH
Ustav FBiH
Croatio
iz duše te ljubim

Svake noći Boga za te molim
Pivajući kamenu i drači
Croatio ka mater te volim
Umorna si, samo mi ne plači

Sve ću pisme pokloniti tebi
Sve đardine, neka mi te kite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite

Još se sićam onih riči
Što mi uvik priča Ćaća
Nemoj sine nikud ići
Tvoj je kamen, maslina i drača

Nek te rani kora kruva
Kap'ja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli

Pisme će ti pivati slavuji
Svirat će ti moje mandoline
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine

Bog i Hrvati!
Za Dom Spremni!
broj posjeta:
e-pošta
Nezavisna Država Hrvatska - Video
Flag Counter

Sve istine prolaze kroz tri faze:

Prvo se ismijavaju.
Zatim im se nasilno suprostavlja.
I na kraju, prihvaćaju se kao očite - samodokazive!

Arthur Schopenhauer

Bog i Hrvati!

Za Dom spremni!

Hrvatska Hrvatom!


Utemeljiteljski Sabor Stranke hrvatskog prava, održan 19. prosinca 2004. godine u Livnu, usvojio je ova

NAČELA

STRANKE HRVATSKOG PRAVA

I. UVODNA NAČELA

I

Utemeljitelji STRANKE HRVATSKOG PRAVA motivirani su moralnim, domoljubnim i rodoljubnim razlozima, te odgovornošću za budućnost Hrvatskog naroda i njegove Domovine. Stranka hrvatskog prava je hrvatska nacionalna opcija, koja je za razliku od drugih, obvezatna jedino nacionalnim interesima Hrvatskog naroda i njegovom zbiljskom duhovnom i gospodarskom blagostanju. Zbog toga SHP okuplja one pojedince koji se odlikuju kako nacionalnom sviješću i odgovornošću, tako i hrabrošću i kompetencijom na pojedinim sektorima razvitka i ljudskog djelovanja.

II

STRANKA HRVATSKOG PRAVA je politička stranka, odnosno politička udruga koja se utemeljuje da bi jasno i nedvosmisleno promicala u život nauk Oca domovine dr. Ante Starčevića i mučenika viteza dr. Eugena Kvaternika, utemeljitelja Stranke Prava, socijalni nauk braće Antuna i Sjepana Radića, kao i drugih povijesnih nacionalnih vođa hrvatskog naroda čije djelovanje utemeljeno na pravaštvu, te najnovija znanstvena postignuća na svim poljima ljudskog djelovanja koja su u interesu istinskog napretka kako cijelog naroda i svakog pojedinca, tako i domovine hrvatskog naroda.

III

Žaleći zbog dosadašnjeg nejedinstva i napuštanja izvorne pravaške ideje od strane postojećih pravaških stranaka, odnosno njihova vodstva, utemeljitelji i pripadnici Stranke hrvatskog prava će učiniti sve da SHP bude stvarna uzdanica, kako ujedinjenja svih pravaša i pravaških stranaka oko istinskih ciljeva i načela pravaštva, tako i hrvatskog naroda i Domovine.

IV

Osnova za djelovanje svakog člana Stranke hrvatskog prava će biti i Naputak članovima Stranke prava Oca domovine dr. Ante Starčevića:

1. Strah i plaća, te dvije staze koje vode k srcu ljudskom, niti su stalne ni vrijedne za dobru stvar, ni u vlasti stranke prava. Stoga ovoj stranki ne ostaje nego da radi upućivanjem, poučavanjem.

2. Narod hrvatski, u duhovnom obrazovanju koje zanemaren koje pokvaren koje zasukan, najvećma drži do dobra tjelesnoga. Tu treba narod naučiti da se do tjelesnoga dobra ne dolazi nego kroz dobro duhovno, kroz slobodu i prosvjetljenje.

3. Priprava k slobodi i prosvjetljenju jest: radnja, štednja i sloga.

4. Za ganuti narod na radnju i štednju, u današnjim opstojnostima, hoće se ustrpljenja u naučanju, dobra izgleda, i nada sve iskustvenih dokaza, spojenih s naučanjem.

5. Za sklonuti narod za slogu, treba mu pokazati na složnu i nesložnu obitelj, zadrugu, općinu. To bo sve on razumije. Kada se tu osvjedoči o blagoslovu sloge i prokletstvu nesloge, valja ga uputiti da narod naprama narodu stoji u veliko kako u malo obitelj napram obitelji, itd. Napokon, ima mu se predočiti iz povijesti i života veličanstvo složnih i nesreća nesložnih naroda.

6. Siromaštvo i progonstvo zasadiše u srce naroda zloću, po kojoj se jedni vesele nad nesrećom drugih, ili barem ne mare za nevolju drugih. To se zlo ne da drugačije iskorijeniti nego učeći riječju i primjerima, da se sreća i nesreća jednog sina domovine od dana do dana pruža i na sve ostale, i zato da svako domaće zlo, ticalo se ono neposredno koga mu drago, svatko ima smatrati za svoje osobno zlo.

7. Narod hrvatski, toliko vjekova varan i trven, izgubio je vjeru u sve one koji jesu ili se drže nad njim. Stranka prava ima nada sve svojim ponašanjem razložnu vjeru u narodu probuditi i na pravo mjesto dovesti.

8. Seljanstvo i najniže građanstvo na jednoj, a svi ostali staleži na drugoj strani, u Hrvatskoj su dva neprijateljna življa. Nijedan taj živalj o sebi ne može ništa; oba složna svemoguća su. Stranka će prava sljubit i ta dva velika življa i njihove sve djelove, ako se svojski zauzme da, odbaciv iz svih staleža nečiste ljude, iz pravih muževa svih staleža splete jedan vijenac za slavu, složi jednu vojsku prosvjetljenja i napretka za obranu domovine.

9. U narodu hrvatskom, u cijelosti, ima srca nerastrovana i uma nesmućena, te stoga moći je ovaj narod iskrenim i ljubeznim podučavanjem na dobro ganuti.

10. Pravica i nepodmitljivost, to su najjače poluge u narodu hrvatskom.

11. Uz pravicu i nepodmitljivost, u narodu hrvatskom najviše vrijedi uljudnost, iskrena prijaznost.

12. Stranka prava ima u narodu pokazat i učitelje, i uzrok, i netemeljitost, i posljedice nauke koji hoće da su Hrvati narod malešan i preslab.

13. Stranka prava ima narod poučiti da je vjera stvar duševnosti; da se po vjeri ne dijeli nijedan narod; da vjera mora biti slobodna tako da ne smije nitko u ničiju dirati ni svoju drugomu nametati; da narod, različan vjerom nu jedan narodnošću i domovinom, ima biti jedan i u sreći i u slobodi, i da dosadanja te struke nesloga dobro služi samo neprijateljima naroda.

15. Tko je na mjestu da može narodu koristiti, neka to mjesto hotice ne pušta, osim za drugo još pogodnije. Drugačije dobra stvar izgubila bi jednog radina, a namjesto njega dobila bi neprijatelja svojega.

16. U pogledu drugovanja budi sveto načelo: viši time što druguje s nižim uzvisuje sebe i pokazuje svoju plemenitost.

17. Budući da ima ljudi lakoumnih, prevrtljivih i naručenih, ne ima se bez dovoljno dokaza vjerovati ni povjerenje davati.

18. Ljude koji traže samo svoju korist ili raskoš, podništo ne primati u stranku i zaništa ne zanašati se na njih, osim ako je temeljita nada da će se popraviti, i ako svojski o tomu rade, bez da su budi čime osim osvjedočenja na to primorani. Onakovi bo ne samo nisu za pravu radnju, ne samo ne mogu koristiti dobroj stvari, nego će ju svakomu za svaku plaću izdati.

19. Poznati ljude do kojih puk drži, i uzroke s kojih drži. Ako je uzrokom bogatstvo ili vlast ili to oboje, za one ljude ne treba brinuti se; no ne valja ni odbijati ih, osim ako ne imaju drugu vrijednost. Puk bo za nje iskreno ne mari; u potaji mrzi njih i one koji su s njima, te će ih prvom zgodom ostaviti, pače i udariti će proti njima.

20. S ljudima, do kojih puk drži poradi njihove pravice, krijeposti, pameti, s takvima treba drugovati, te ih upućivati.

21. Protivnicima ne kazivati o svojoj težnji i radnji ni istinu ni neistinu. Ona bo je nedostojna i valjanih muževa i vrijedne stranke, a ona škodi kod zlih ljudi. Težnju i radnju stranke otkriva njezin program.

22. Ne vikati, ne groziti se. To bo je i proti uglađenosti i proti napredovanju dobre stvari. Time se neprijatelji opominju i razjaruju, te priječe dobra djela.

23. Ne okrivljavati ljude kao takove, ili ljude vlade, nego sve pripisivati sustavu i onima koji su ga uveli ili ga brane.

24. Narodu ništa ne obećavati, dok ne možeš dati, i opominjati ga, neka pazi na one koji mu obećavaju.

25. Narod uputiti, neka se u svojim stvarima ne zanaša na pojedine ljude, neka se od pojedinih ljudi ničemu ne nada, nego neka sam upravlja svoje velike stvari, i neka nastoji da uzmogne on sam sebi davati.

26. Svakom prilikom nastojati iz riječi, djela i naravi stvari poznati te narodu otkriti njegove domaće i izvanjske prijatelje i neprijatelje, i obojih težnje i sredstva.

27.Narod uputiti da mu nikakav sabor ne može pomoći, dok tuđinci ne opaze da je narod složan s onim zastupnicima u saboru koji rade o sreći naroda.

28.Svaki član stranke prava ima nastojati da se usavrši u kojoj struki državnog života. Ako kojemu to nije moguće, on neka gleda poznati mane, teškoće i želje kojega staleža, te neka način kojim bi im se dalo pomoći.

29. Dobro ponašanje, trijezno življenje, međusobno prijateljstvo, razložno štovanje, razumna priklonost naprama vrijednim i poštenim osobama, to su biljege po kojima treba da se odlikuju članovi stranke prava.

30. Koji član stranke potpuno prouči i upotrebi ovaj općeniti naputak, on će prerijetkim slučajevima trebati naputak o pojedinostima.

(Prema originalu u časopisu "Hervatska", god. 1871.)

V

Shvaćajući nedostatke kvantofrenijske demokracije, koja čovjeka svodi samo na broj služeći se pri tome, u najčešćem slučaju, ideologijom lažne istine, jer želi samu laž trikovima i svakovrsnim manipulacijama političke retorike prikazati kao stvarnu istinu, to je potrebno okrenuti se kvalitativnoj demokraciji kojom bi se pouzdanije dobili pravi ljudi na pravim mjestima koji su dostojni za funkciju maksimiziranja općeg dobra mijenjajući cijelu politiku u pravcu kreiranja pozitivnog razvitka sutrašnjice. Stoga je potrebno politiku koncipirati regulatologijski, odnosno uvoditi regulatologijsku koncepciju o uspješnom povezivanju roba, ideja, energija i svega što čini kvalitetu života, te na taj način uz kvalitativnu demokraciju stvarati uravnotežene oblike rada i života. Na taj način razvoj i prosperitet dobijamo kao stalnu maksimalizaciju razvitka naroda na bazi implementacije svjetskih dostignuća i aktiviranja danih sposobnosti naroda na principima pravde, subsidijarnosti i socijalne skrbi.

II. TEMELJNA NAČELA

I

Hrvatski je narod samosvojna narodna jedinica; on je narod sam po sebi, te u narodnosnom pogledu nije istovjetan s nijednim drugim narodom, niti je dio ili pleme bilo kojega drugoga naroda.

II

Hrvatski narod ima svoje izvorno povijesno ime Hrvat, pod kojim se je pojavio u davno povijesno doba, pod kojim je prije 1.400 godina došao u današnju svoju postojbinu, te pod kojim živi sve do danas. To ime ne može i ne smije zamijeniti ni jedno drugo ime.

III

Svoju današnju postojbinu učinio je hrvatski narod u pradavna vremena svojom domovinom, u njoj se trajno nastanio, s njom srastao i dao joj svoje izvorno i naravno ime. To se ime ne može i ne smije zamijeniti ni jednim drugim imenom.

IV

Zemlja, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su imale svoja posebna pokrajinska imena dijelom još prije dolaska Hrvata, dok su druga pokrajinska imena nastala poslije, no sve te pokrajine sačinjavaju jednu jedinstvenu domovinu, te nitko nema prava, da ijednu od tih pokrajina svojata za sebe.

V

Hrvatski narod ima pravo na blagostanje i sreću kao cjelina, a isto tako ima pravo i svaki pojedini Hrvat kao član te cjeline. Ta sreća i to blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cjelinu i za pojedince kao članove te cjeline samo na načelima hrvatskog narodnog prava.

VI

Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo, po kojem on ima vladati i upravljati sa svim svojim narodnim poslovima. Isto tako ne smije o sudbini hrvatskog naroda i domovine odlučivati ni jedan strani narod ni država.

VII

Seljaštvo je temelj i izvor svakog života, pa je kao takav pravi nosilac svake državne vlasti. I kraj toga svi staleži hrvatskog naroda sačinjavaju jednu narodnu cjelinu, budući da ostali staleži u hrvatskom narodu imaju ne samo svoj korijen i porijeklo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom.

VIII

Sva tvarna i duhovna dobra vlasništvo su naroda, te je on jedini vlastan njima raspolagati i njima se koristiti.

IX

Temelj svake vrijednosti jest samo rad, a temelj svakog prava jest dužnost. Stoga u državi rad označuje stupanj vrijednosti svakog pojedinca i ima predstavljati temelj cjelokupnog narodnog blagostanja.

X

Vršenje svih javnih dužnosti vezano je za odgovornost. Svatko, tko u ime naroda ili države vrši javne poslove bilo kakve vrste, odgovara za svoja djela i propuste. No dužnost i odgovornost prema cjelini imaju biti temeljem i svakoj djelatnosti u privatnom životu svakog pojedinog člana hrvatskog naroda.

XI

Težište ćudoredne (moralne) snage hrvatskog naroda leži u urednom i vjerskom obiteljskom životu, njegova gospodarska snaga u seljačkom i radničkom gospodarstvu i prirodnom bogatstvu hrvatske zemlje, obrambena snaga u sredbotvornim (organiziranim) i prokušanim vojnim vrlinama. Prosvjetni ili kulturni napredak hrvatskoga naroda temelji se na prirodnoj narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju znanosti, prosvjete i umjetnosti. Veleobrt, obrt, kućne rukotvorine i trgovina imaju biti ruka pomoćnica sveukupnom seljačkom i narodnom gospodarstvu. Te grane života imaju biti polje časnoga rada i vrelo dostojnog života radnika.

XII

Ljudski život mora biti zaštićen od začeća do naravne smrti. Dostojanstvo i ugled žene sa zaštitom majčinstva, obitelji i podizanja novih naraštaja jamči opstojnost i napredak hrvatskog naroda i države.

XIII

Mladi su temelj narodnog i državnog napretka i njima se moraju osigurati svi uvjeti pravilnog odgoja i izobrazbe kroz obitelj, školstvo, sredstva javnog priopćavanja, te cjelokupni društveni život. Mladi moraju biti primjereno uključeni u sve tokove narodnog života da bi što prije i što odgovornije bili i njihovi nosioci.

XIV

Svi Hrvati koji se nalaze u iseljeništvu imaju neotuđivo pravo pa i dužnost povratka u svoju domovinu, jer su neodvojivi dio hrvatskog naroda i neizostavni uvjet oživotvorenja hrvatskog narodnog prava. Isto tako svi raseljeni, prognani i izbjegli imaju neotuđivo pravo povratka na svoja ognjišta koja im se moraju u potpunosti obnoviti sa svima sadržajima potrebnim za dostojan život i napredak njih i njihove djece.

XV

Sloga i svijest, svakog Hrvata, o uzajamnoj povezanosti i neizostavnoj međusobnoj pomoći i solidarnosti svih članova hrvatskog naroda, uvjet je i jamstvo sreće, blagostanja i napretka kako hrvatskog naroda, tako i svakog pojedinog Hrvata kao člana te cjeline.

XVI

Skladno gojenje, promicanje i usavršavanje svih narodnih vrlina i grana narodnog života, zadaća je svih pregnuća javnoga rada i državne vlasti, kao takve, jer one daju potpuno jamstvo opstanka, i blagostanja sadašnjih i budućih pokoljenja.Temelj modernizacije i budućega prosperiteta Hrvatskog naroda mora biti djelovanje s načelom subsidijarnosti, zaštita života i pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava, podrška obitelji i lokalnoj zajednici, tržišna ekonomija dopunjena solidarnošću i društvenom brigom za slabe i nemoćne.

III. PROGRAMSKA NAČELA, CILJEVI I ZADAĆE

I

SHP će učiniti sve za posvemašnju tvarnu, duhovnu i demografsku obnovu hrvatskog naroda, te poticati i pomagati djelatnosti i regulative koje afirmiraju i unapređuju hrvatski nacionalni, gospodarski i kulturni identitet.

II

SHP će raditi na zaštiti i oživotvorbi nacionalnih interesa i neotuđivih prava hrvatskog naroda.

III

SHP će raditi na izradi Strategije izlaska Hrvatskog naroda iz sadašnjeg nametnutog neizdrživog položaja u kojem su ograničena njegova temeljna nacionalna prava i programa povratka iseljenih Hrvata u svoju domovinu, te pomagati održivi povratak Hrvata na njihova 14 -stoljetna ognjišta.

IV

SHP će jačati svijest o pozitivnosti moralnih načela, zdravom životu, ekologiji, odnosno zalagati se za jačanje svijesti o neophodnosti zaštite prirode, naravnog i uljudbenog okoliša.

V

SHP će poticati napredak cjelokupnog naroda i svakog pojedinca kao njegova pripadnika na svim poljima duhovnog i tvarnog života.

VI

SHP će jačati i širit slogu, prijateljstvo i solidarnost među članovima i hrvatskim narodom, te njegovati domoljubne i rodoljubne aktivnosti.

VII

SHP će se zalagati za povijesnu istinu i pomagati njeno promicanje i širenje, te čuvati uspomenu na sve žrtve hrvatskog čovjeka i naroda; Njegovati značaj i doprinos znamenitih osoba i događaja u povijesti hrvatskog naroda i čovječanstva.

VIII

SHP će promicati duhovnu i demografsku obnovu hrvatskog naroda; Djelatno se zalagati se za zaštitu života, te sreću i blagostanje pojedinca i naroda; Djelatno se zauzimati za siromašne, slabe, nemoćne i ugrožene. SHP će tražiti znatnija izdvajanja iz državnog proračuna i znatnije porezne olakšice za ove svrhe.

IX

SHP će se zalagati za očuvanje svih tradicionalnih izraza hrvatske političke i kulturne svijesti.

X

SHP će popularizirati i promicati znanost, kulturu, šport, gospodarstvo, inovatorstvo, informatizaciju i ostale djelatnosti i interese koji pridonose širenju znanja i obrazovanja, te općem napretku i blagostanju. SHP zagovara koncepciju suvremenog i kvalitetnog školskog i odgojnog sustava, prožetog domoljubljem, oslobođenog svih političkih utjecaja, koje omogućuje izgrađivanje mladog čovjeka u široko obrazovanu, stručno osposobljenu i moralno snažnu, slobodnomisleću osobu. SHP će promicati lik suvremenog hrvatskog intelektualca koji će u život unositi svjetske znanstvene metode i razvijati postignute rezultate svjetskih tehnoloških dostignuća osobito u području biotehnologije, farmakologije, medicine, energetike, računarstva i nanotehnologije.

XI

SHP će se zalagati za jasnu odvojenost i neovisnost zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, depolitizaciju vojske i policije.

XII

SHP će se zalagati za pravo na rad, pravo na pravednu plaću kojom sebi i obitelji može osigurati dostojan i siguran život, pravo na slobodan izbor zaposlenja, pravedan i transparentan sustav javnih natječaja za svako radno mjesto, pravo na socijalnu, zdravstvenu i materijalnu zaštitu nezaposlenih osoba, te da se svakom osigura starosna mirovina bez obzira na radni staž. SHP zalaže se za izgradnju socijalnih stanova za socijalno ugrožene slojeve stanovništva koji nisu u mogućnosti plaćati tržišnu stanarinu. SHP se zalaže za ostvarenje prava na opću zdravstvenu zaštitu osobito najugroženijih skupina kao što su stari ljudi, djeca, invalidi, branitelji i nezaposleni, a na teret obveznog zdravstvenog osiguranja i poticanjem razvoja primarne zdravstvene zaštite. SHP će poticati unapređivanje javnog zdravstva, preventivne zdravstvene zaštite, službe hitne pomoći i epidemiološke službe.

XIII

SHP će se brinuti za obnovu seoskog života i poticati unapređenje cjelokupnog gospodarstva na selu, te će nastojati afirmirati seljaka kao važnog čimbenika gospodarske, političke, uljudbene i druge djelatnosti suvremenog života na selu. SHP se zalaže za socijalno tržišno gospodarstvo i partnerstvo radnika, poduzetnika i države nasuprot vladajućem tržišnom neoliberalizmu, te potiče razvitak postojećih kapitalnih domaćih gospodarskih djelatnosti koje mogu izdržati utakmicu na svjetskom tržištu te zagovara samorazvojno gospodarstvo s osloncem na vlastite izvore. Isto tako, SHP se zalaže za svekoliki razvoj gospodarstva, snažan razvoj turizma, komunikacijske i informacijske tehnologije, oživljavanje domaće poljoprivrede, trgovine, obrta, malog i srednjeg poduzetništva, te njihovu zaštitu pred velikom i neobuzdanom stranom konkurencijom, kao i proizvodnju i iskorištavanje domaćih izvora energije i zaštitu i iskorištavanje velikih zaliha zdrave i čiste prirodne vode.

XIV

SHP će promicati društveni sklad u kojem će doći do punog izražaja dostojanstvo žene, te će omogućiti ženama ravnopravno sudjelovanje u društvenom, gospodarskom, političkom i svakom drugom djelovanju. SHP će zaštićivati majčinstvo, obitelj i podizanje novih naraštaja, te će se zalagati za kvalitetniju, svestraniju i humaniju zaštitu, posebno u dječjim ustanovama. SHP traži da država bude obvezna odgajati i zbrinjavati napuštenu i nezbrinutu djecu kao i žrtve obiteljskog nasilja. SHP će se uvijek zalagati za zaštitu života od začeća do naravne smrti.

XV

SHP će se zalagati za pravednu denacionalizaciju otete imovine građana i ustanova, povrat oduzetog privatnog vlasništva putem restitucije i pravične naknade, te povrat opljačkanog nacionalnog kapitala i naplatu ratne štete od agresora.

XVI

SHP smatra rješavanje ekoloških pitanja svojom prvorazrednom zadaćom, te će se zalagati za smanjenje i potpuno uklanjanje zagađenosti prirode i okoliša, proizvodnju i potrošnju zdrave hrane i protivi se proizvodima s GMO i njihovoj uporabi u ljudskoj ishrani.

XVII

SHP se zalaže za obnovu, zaštitu i korištenje kulturno povijesne baštine, te snažnu prisutnost tradicionalne kulture u svakodnevnom životu naroda.

XVIII

SHP će se boriti za primjenu lustracije nad svim onima koji rade u državnim službama, a postoji utemeljena sumnja da su se, u doba titoizma , ogriješili o temeljna načela ljudskih i narodnih prava.

XIX

SHP se zalaže za oštru borbu protiv korupcije, cenzure medija, nepotizma, organiziranog kriminala i njegove sprege bilo sa politikom bilo sa gospodarstvom i ostalim tokovima društvenog djelovanja.

XX

Stav SHP je da su sve osobe jednake pred zakonom, te imaju pravo na jednaku zaštitu. Svaka osoba ima pravo na slobodu misli i savjesti, te na jamstvo mirnog zborovanja i slobodu udruživanja. Nitko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanju u vlastiti život ili obitelj, vlastiti dom ili osobnu prepisku.

XXI

Članovi STRANKE HRVATSKOG PRAVA trajno će se zalagati, mislima, riječima i djelima za DOBROBIT HRVATSKOG NARODA I DOMOVINE.

IV. NAČELA, DJELATNOSTI

I

Pokretanje političkih aktivnosti, dugoročnih programa, akcija, djelatnosti, razvojnih projekata, te predlaganje potrebne regulative, samostalno ili u suradnji s drugim strankama, udrugama i pojedinim stručnjacima.

II

Obilježavanje spomendana povijesnih događaja i osoba, značajnih za hrvatski narod i domovinu i opću dobrobit čovječanstva, te dostojno obilježavanje uspomene i mjesta stradanja hrvatskog čovjeka i naroda.

III

Poticanje individualnog stvaralaštva i rada svojih članova, te općeg inventivnog duha, organiziranjem raznih skupina, primjerice: športskih, planinarskih, kulturnih, folklornih, tehničkih, znanstvenih i slično, te njihovih susreta i natjecanja.

IV

Organiziranje skupova, tribina, predavanja, hodočašća, smotri, te radnih, vjerskih, rekreacijskih, športskih, glazbenih i kulturnih susreta i manifestacija.

V

Obogaćivanje i edukacija javnosti pisanom riječi, časopisima, knjigama i drugim publikacijama, CD-ima, web stranicama, filmovima, te video zapisima.

VI

Suradnja s tuzemnim i inozemnim strankama, udrugama, pokretima i ostalim čimbenicima javnog života ako se time pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadaća SHP -a

VII

Poticanje i podupiranje gospodarskih, znanstvenih, kulturnih, športskih i umjetničkih, te humanitarnih projekata u skladu sa ciljevima SHP -a

VIII

Djelatno očuvanje prirode, odnosno naravnog i uljudbenog okoliša kroz razne ekološke programe i aktivnosti.

IX

Organiziranje humanitarnih skupova, koncerata i aktivnosti radi pomoći najpotrebitijima.
Predsjednik SHP-a
Ante Matić
U Livnu 19. prosinca 2004. godine

comments powered by Disqus


Naslovnica


Arhiva Naslovnica

SLOBODA, JEDNAKOST I BRATINSTVO

"Rastrgajmo paklenu mrežu koju nam je svima naš općeniti neprijatelj razapeo;
Zaboravimo na nepravde i uvrede koje smo jedni od drugih pretrpjeli;
Pripišimo svu nesreću našu njezinim početnicima, a ne narodima našim;
Oprostimo neprijateljima našim, i nastojmo da nam u buduće ne mogu škoditi;
Pomirimo se i pobratimo, te se zakunimo jedan za sve i svi za jednoga;
Zakunimo se na svetom grobu naših mučenika, a taj je grob cijela naša domovina,
zakunimo se da ćemo dostojno osvetiti oce naše,
a osveta nam budi svih nas sloboda, jednakost i bratinstvo."

Dr. Ante Starčević

Sveta prava našeg naroda...

"Ova naša stranka sudi da joj je vrijeme nastaviti svoje dosadašnje poslovanje…
Kako je znano, ovo je poslovanje:
Skidati krinke onim, koji su naš narod kojekakovimi načini i sredstvi turnuli do poniženja i nesreće,
ter nastoje da ga u tom stanju drže.
Na zakonitu temelju stojeć, branit ili iskat,
pravnim načinom i pravičnim sredstvi,
sveta prava našeg naroda i naše Domovine."

dr. Ante Starčević

Narodne mane...

"Mi Hrvati imamo dvie narodne mane, iz kojih izvire sva naša nesreća:

mi svakomu vjerujemo bez da promišljamo, i lako zaboravljamo krivice, koje nam drugi učine.
Ali mi bar za čas, u sadašnjosti, ne primamo pljuske za poljubce, krivicu za pravo, tlačenje za ljubav;
mi ćemo današnje zlo i krivicu današnju do sutra zaboraviti, pa, ako nam tko liepu rieč kaže, ponašati ćemo se kao da nismo bili prevareni, kao da krivica ni zala nikada nije bilo i kao da ih već nikada ne može biti;
nu danas, dok ne zaboravimo zlo i dok nove prazne rieči ne čujemo, mi se držimo, kako valja."

dr. Ante Starčević
© Stina hrvatskih pradidova